Tietoja EKL:stä

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1962.

Järjestörakenne

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu yli 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää sama ammattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdistyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, valtion työntekijöillä, metallityöntekijöillä ja kirjatyöntekijöillä.

Alueellisella tasolla toimii 15 piirijärjestöä, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Näistä piirijärjestöistä 14 on suomenkielisiä, joiden toiminta-alueena on vaalipiiri. Yksi piirijärjestöistä on koko maan kattava ruotsinkielinen piiri (PCF:s Svenska Distrikt).

Hallinto

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yhdistykset lähettävät sinne edustajan jäsenmääriensä suhteessa.

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Valtuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 32 jäsentä, joiden joukosta liittokokous valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajana v. 2017-2021 toimii Arja Ojala.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii v. 2017-2021 Simo Paassilta.

Toiminnanjohtajana toimii Timo Kokko.

 

Täyttä Elämää Lomat Oy

Täyttä Elämää Lomat Oy on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kokonaisuudessaan omistama osakeyhtiö.

Yhtiö harjoittaa loma- ja virkistystoimintaa Virtain kaupungissa sijaitsevassa Rajaniemen kurssi-ja virkistyskeskuksessa.

Helsingissä yhtiön toimintaan kuuluu Käpylän työväentalo, jota vuokrataan sekä liiton yhdistyksille että ulkopuolisille yrityksille ja yksityisille henkilöille erilaisiin kerho-, koulutus- ja juhlatapahtumiin.